птиците?

Наречени още „ръкокрили“, прилепите са единствените бозайници, способни да извършват активен полет – точно като птиците. За разлика от тях обаче прилепите раждат и кърмят своите малки, а вместо с пера тялото им е покрито с козина.

Каква е разликата между полета на птиците и прилепите и този на… Батман, например?

С други думи, каква е разликата между активен и неактивен полет?

flyingsquirrel_glidingАктивно летящите животни започват полета си от място и се преместват самостоятелно по въздуха в желаната от тях посока с размахване на криле. Те не зависят от въздушните течения, а сами пораждат необходимата двигателна сила, като в процеса изразходват енергия. Полетът им може да продължи до изчерпването на физическите им възможности; те летят плавно, на избрана от тях самите височина, като поддържат определена скорост. От всички методи на придвижване активният полет се отличава с най-висок разход на енергия за единица време!

Неактивно летящите животни използват въздушните течения или метода на контролираното падане, за да планират във въздуха. Те стартират от определена височина и могат да контролират само траекторията и ъгъла на падане посредством различни адаптации на организма си, но не и да поддържат определена височина или скорост. След приземяване, животните не могат да се издигнат самостоятелно повторно и затова този метод осигурява сравнително кратък полет.

Aктивният полет е скъпо удоволствие за организма. Само три групи животни са заплатили тази висока цена:

  • Клас Насекоми
  • Клас Птици
  • Разред Прилепи

Наградата

Активният полет е най-ефективният метод на придвижване – за минимално време се изминава максимално разстояние. Неслучайно активните летци са най-проспериращите групи в животинското царство:

  • броят видове насекоми надвишава броя на всички останали видове животни, взети заедно;
  • птиците са най-многобройните представители на сухоземните гръбначни животни;
  • сред бозайниците прилепите отстъпват само на гризачите по брой видове, като съставляват между 20 и 25% от общия брой видове бозайници на Земята; те се срещат на всички континенти с изключение на Антарктида и някои отдалечени острови.

Може да се каже, че храната е свързващо звено между две от групите активно летящи животни – прилепите и птиците се хранят основно с плодове и с третата група, насекомите. Въпреки това между тях не съществува същинска конкуренция за хранителни ресурси, тъй като са си „поделили“ въздушното пространство: птиците са активни предимно денем, а прилепите – нощем. Неслучайно хората често ги наричат „нощни птици“.

Нощни птици ли са прилепите?

Съвкупността от всички видове птици заедно съставлява отделен клас в царството на животните – клас Птици. За разлика от тях, прилепите попадат в клас Бозайници заедно с животни като мишките, делфините, слоновете и с нас, хората.– Те са бозайници, които могат да летят като птици – това ги прави абсолютно уникални в животинското царство!

wings_1-4_wing_anatomy_use_your_arm-horzОгромното мнозинство птици са способни да летят активно с изключение на някои видове, вторично загубили тази своя способност, например щраусите, казуарът, емуто, кивито и пингвините.

Прилепите са единствените бозайници, които могат да летят активно!

Тялото на птиците е покрито с пера. Те имат клюн и нямат същински зъби. Размножават се, като снасят яйца, които после мътят в гнездото си. Там отглеждат и малките си.

Tялото на бозайниците е покрито с козина или с косми. Те имат същински зъби. Малките се развиват в утробата на женските, а след раждането майките ги кърмят с мляко и се грижат за тях в началния етап на живота им.

Крилете на прилепите са изградени аналогично на човешката ръка – те имат четири пръста и палец, между които обаче е разпъната еластична кожна мембрана! Благодарение на множеството свободни стави, крилете на прилепите са много по-гъвкави и съответно полетът им е много по-маневрен от този на птиците.