мишките?

Неправилно считани за „летящи мишки“, прилепите достигат полова зрялост едва няколко години след раждането си и обикновено имат само по едно малко годишно. Това ги прави много по-уязвими от мишките, които са годни да станат родители само 2 месеца след раждането си и могат да дадат няколко поколения в рамките на една година.

bat or micejpgПри раждането си някои прилепчета тежат до 20% от теглото на майката! Представете си 70-килограмова майка да роди 14-килограмово бебе!

Прилепите са шампиони по дълголетие: за разлика от повечето бозайници с подобни размери те имат изключително висока продължителност на живота, но за сметка на това се размножават в пъти по-бавно.

Мишките започват да дават многобройно поколение още в годината на раждането си и обикновено живеят само три – четири години. За разлика от тях много прилепи живеят близо четири пъти по-дълго! Освен това летящите бозайници се размножават веднъж годишно, като не всички полово зрели женски дават поколение всяка година. По тази причина прилепите са значително по-уязвими от гризачите.

Видовете често ползват едни и същи убежища в продължение на години поради абсолютната безпомощност на малките и силната зависимост на майките от подходящи ловни местообитания в близост до убежището. Също така, то трябва да им осигурява подходяща температура и спокойствие.