За нас

Зад „Виж повече ЗА прилепите“ стои смела идея: за една изцяло положителна информационна кампания.

Табела-прилеп с разперени криле с дължина 150 см приканва посетителите на 10 облагородени пещери да „видят повече“ ЗА прилепите. Едва по-късно те ще научат, че в действителност най-големите прилепи в света имат размах на крилете с реалния размер на табелата.

Но какво е общото между прилепите и облагородените пещери?

Прилепите са едни от най-срамежливите бозайници на планетата: те избират убежища, в които могат незабележимо да висят от тавана през целия ден и ги напускат едва след залез, когато могат да се хранят необезпокоявани под прикритието на нощта. Какви убежища? Ами например… пещерите!

Облагородените пещери са пригодени за масови посещения: осветени са и в тях има изградени съоръжения, така че всеки, който желае, може да се разходи вътре, без дори да се изцапа.

Всички облагородени пещери в България се обитават от прилепи с международен защитен статус, някои от тях представляват значими убежища за зимуващи или летни колонии на видовете, а Деветашката пещера, Дяволското гърло и Орлова чука са местообитания с международно значение за опазването на европейските прилепни популации. И междувременно над 400 000 човека годишно посещават гореспоменатите обекти – дом за летящите бозайници.

Не се тревожете, няма да обрисуваме батални сцени или да цитираме сложни закони.

Вместо това ви приканваме да видите повече от света на тези уникални създания и следващия път да влезете в техния дом като приятели, а не завоеватели.

Обединени около въпроса „Какво е общото между прилепите и…“, десетте текстови карета на всяка табела предлагат на посетителите забавно-образователни текстове, основани на сравнението с добре познати ни животни и предмети, като по този начин създават трайна връзка между току-що наученото и вече известното.

В този сайт също няма да намерите забрани и страховити статистики. Той е създаден като естествено продължение на заложените в информационните табели идеи и тук ще научите само нови, уникални факти, поднесени така, че никога да не ги забравите.

Всичко това с една цел – да научите повече за загадъчните малки бозайници и така естествено да се обявите ЗА прилепите! Защото отговорността е на тези, които знаят!

Проектът „Виж повече ЗА прилепите“ е финансиран по дарителската програма на Мтел – Мтел Еко Грант. Инициативата е част от социално-отговорната политика на Мтел и осигурява безвъзмездно финансиране на проекти в областта на екологията. Фокусът е поставен върху съхраняването на биоразнообразието в българската природа посредством личния принос и обществената отговорност на всеки от нас. Проектите се ангажират да допринасят за повишаване разбирането и обществената информираност, както и да работят за дейното включване на местните общности в реализацията на идеите.

Екипът на проекта „Виж повече ЗА прилепите“ към Българска фондация Биоразнообразие: Свилен Делчев, Благовеста Павлова и Елица Иванова, изказва специални благодарности на Боян Петров, координатор на Центъра за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП) към Националния природонаучен музей – БАН, за предоставените данни и оказаната подкрепа, без които осъществяването на проекта не би било възможно.

текст: Благовеста Павлова

превод и редакция: Александър Маринов – Санчо

разработка и дизайн на сайта: Станимир Меразчиев и Йоана Попова