детските градини?

Новородените прилепчета са напълно безпомощни и започват да летят самостоятелно едва около месец след раждането си. По време на размножителния период в големите колонии често се наблюдават своеобразни детски градини, където майките се редуват и се грижат за малките.

mum-and-pup1

По нашите географски ширини женските раждат и отглеждат малките си в периода 15 май – 30 юли. Новороденото се прикрепя за майка си, която го носи със себе си и го кърми, докато то не започне да лети самостоятелно.

В големите размножителни колонии често се наблюдават струпвания на бебета-прилепи, наречени „детски градини“, в които женските се редуват в грижите за тях, а те търпеливо чакат майките си да се завърнат от лов, прикрепени към скалата. Щом се прибере в убежището, всяка женска е в състояние безпогрешно да разпознае своето малко сред огромното множество. Намери ли го, то отново се захваща за нея, за да се нахрани.

Струпаните в „детските градини“ новородени, както и онези, които майките носят със себе си, са изключително уязвими. В случай, че в колонията настъпят хаос и суматоха, те лесно могат да паднат, което би довело до неминуемата им гибел. Системното или прекомерно безпокойство може дори да принуди колонията да напусне убежището, което поставя под въпрос оцеляването на цялото ново поколение.