За нас

Зад „Виж повече ЗА прилепите“ стои смела идея: за една изцяло положителна информационна кампания.

Табела-прилеп с разперени криле с дължина 150 см приканва посетителите на 10 облагородени пещери да „видят повече“ ЗА прилепите. Едва по-късно те ще научат, че в действителност най-големите прилепи в света имат размах на крилете с реалния размер на табелата.

Но какво е общото между прилепите и облагородените пещери?

Прилепите са едни от най-срамежливите бозайници на планетата: те избират убежища, в които могат незабележимо да висят от тавана през целия ден и ги напускат едва след залез, когато могат да се хранят необезпокоявани под прикритието на нощта. Какви убежища? Ами например… пещерите!

Облагородените пещери са пригодени за масови посещения: осветени са и в тях има изградени съоръжения, така че всеки, който желае, може да се разходи вътре, без дори да се изцапа.

Всички облагородени пещери в България се обитават от прилепи с международен защитен статус, някои от тях представляват значими убежища за зимуващи или летни колонии на видовете, а Деветашката пещера, Дяволското гърло и